Bangkok Airways (PG)

Bankok Airway Photo 01
Bankok Airway Photo 02
Bankok Airway Photo 03
Bankok Airway Photo 04
Yangon To Bangkok
Bangkok To Phuket/Chiang Mai
Phuket/Chiang Mai To Bangkok
Bangkok To Yangon
PG-706 Daily RGN BKK 06:05 08:20 PG-216 Daily CNX BKK 10:10 11:30
PG-275 Daily BKK HKT 13:55 15:20 PG-272 Daily HKT BKK 10:20 11:45
PG-270 Daily BKK CNX 10:00 11:15 PG-707 Daily BKK RGN 13:45 14:35
PG-217 Daily BKK CNX 12:30 13:45
PG-702 Daily RGN BKK 10:30 12:25 PG-226 Daily CNX BKK 16:40 18:00
PG-273 Daily BKK HKT 13:55 15:20 PG-286 Daily HKT BKK 17:25 18:50
PG-906 Daily BKK CNX 14:35 15:50 PG-705 Daily BKK RGN 20:30 21:45
PG-708 Daily RGN BKK 15:20 17:15 PG-224 Daily CNX BKK 12:00 13:20
PG-279 Daily BKK HKT 19:45 21:10 PG-276 Daily HKT BKK 12:15 13:40
PG-268 Daily BKK CNX 19:00 20:15 PG-703 Daily BKK RGN 16:45 17:35
PG-704 Daily RGN BKK 18:35 20:30 PG-907 Daily CNX BKK 14:40 16:00
PG-220 Daily BKK HKT 21:55 23:20 PG-909 Daily HKT BKK 16:10 17:35
PG-221 Daily BKK CNX 21:35 22:55 PG-705 Daily BKK RGN 20:30 21:45

Myanmar Airways International (MAI)

mai 1
mai 2
mai 3
Yangon To Bangkok Guangzhou To Yangon
8M-335 Daily RGN BKK 0730 0915 8M-712 SAT CAN RGN 03:30 05:05
8M-331 Daily RGN BKK 1630 1815 8M-712 TUE,THU,

SUN

CAN RGN 14:15 15:50
8M-331 FRI RGN BKK 18:05 19:50
Bangkok To Yangon Yangon To Kuala Lumpur
8M-336 Daily BKK RGN 10:40 11:25 8M-501 TUE,THU,

FRI

RGN KUL 12:30 16:30
8M-332 Daily BKK RGN 19:20 20:05
8M-332 FRI BKK RGN 20:50 23:20
Yangon To Singapore Kula Lumpur To Yangon
8M-231 Daily RGN SIN 08:10 12:40 8M-502 TUE,THU,FRI KUL RGN 17:30 18:30
Singapore To Yangon Yangon To GAYA
8M-232 Daily SIN RGN 13:45 15:15 8M-602 SAT GAY RGN 14:50 18:10
Yangon To Guangzhou
8M-711 TUE,THU,SUN RGN CAN 08:40 13:15
8M-711 FRI RGN CAN 14:10 18:40

Thai Airways (TG)

Thai Airways (TG) 1
Thai Airways (TG) 2
Thai Airways (TG) 3
Yangon To Bangkok Bangkok To Narita/Nagoya/FukuokaFukuoka/Nagoya/Narita To Bangkok
Bangkok To Yangon
TG-304 Daily RGN BKK 09:50 11:45 TG-649 Daily FUK BKK 11:35 14:55
TG-302 Daily RGN BKK 15:00 16:55 TG-647 Daily NGO BKK 00:30 05:10
TG-306 Daily RGN BKK 19:45 21:40 TG-645 TUE,FRI,SAT NGO BKK 11:00 15:00
TG-642 Daily BKK NRT 23:50 08:10 TG-643 Daily NRT BKK 11:45 17:05
TG-644 Daily BKK NGO 00:05 08:00 TG-303 Daily BKK RGN 07:55 08:50
TG-648 Daily BKK FUK 00:50 08:00 TG-301 Daily BKK RGN 13:15 14:00
TG-305 Daily BKK RGN 18:05 18:50

Singapore Airlines(SQ/MI)

Singapore Airlines(SQ MI) 1
Singapore Airlines(SQ MI) 2
Singapore Airlines(SQ MI) 3
Yangon To Singapore

Singapore To Nagoya/Narita/Fukuoka

Fukuoka/Narita/Nagoya to Singapore

Singapore to Yangon

SQ-997 Daily RGN SIN 10:25 15:10 SQ-655 Daily FUK SIN 10:00 15:25
MI-519 Daily RGN SIN 17:35 22:10 SQ-011 Daily NRT SIN 20:50 03:00
MI-515 MON,WED,

FRI

RGN SIN 14:20 18:50 SQ-671 Daily NGO SIN 10:30 16:20
MI-522 THU,SAT RGN SIN 16:20 20:50 SQ-998 Daily SIN RGN 07:55 09:20
MI-533 TUE RGN SIN 13:45 20:50 MI-522 THU SIN RGN 11:30 15:30
MI:SQ-5019 Daily RGN SIN 17:35 22:10 MI-516 MON,WED,

FRI

SIN RGN 12:00 13:25
MI:SQ-5010 SAT,THU RGN SIN 15:45 20:15 MI-518 Daily SIN RGN 15:15 16:40
MI:SQ-5015 MON,FRI RGN SIN 14:20 18:50 MI-533 TUE SIN RGN 11:30 12:45
MI:SQ-5033 TUE SIN RGN 11:00 12:20
SQ-672 Daily SIN NGO 01:20 09:05 MI:SQ-5016 MON,FRI SIN RGN 12:00 13:25
SQ-638 Daily SIN NRT 23:55 08:00 MI:SQ-5018 Daily SIN RGN 15:15 16:40
SQ-656 Daily SIN FUK 01:20 08:35 MI:SQ-5010 THU,SAT SIN RGN 11:00 14:55
Mandalay to Singapore Singapore to Mandalay
MI-533 TUE MDY SIN 15:45 20:50 MI-522 THU,SAT SIN MDY 11:30 13:20
MI-522 THU,SAT MDY SIN 14:15 20:50 MI-533 TUE SIN MDY 11:30 14:50

All Nipon Airways(NH)

All Nipon Airways(NH) 1
All Nipon Airways(NH) 2
All Nipon Airways(NH) 3
Yangon to Narita

Haneda to Fukuoka

Fukuoka to Haneda

Narita to Yangon/San Francisco

NH-814 Daily RGN NRT 21:45 06:50 NH-274 FRI/SUN FUK HND 21:25 23:00
NH-249 Daily HND FUK 10:30 12:25 NH-272 TUE FUK HND 20:50 22:30
NH-251 Daily HND FUK 11:30 13:20 NQ:NH-813 Daily NRT RGN 11:00 15:40
NH-253 MON/TUE/W

ED/THU/FRI

/SUN

HND FUK 12:30 14:25 NH-008 Daily

China Airlines(CI)

China Airlines(CI) 1
China Airlines(CI) 2
China Airlines(CI) 3
Yangon to Taipei

Taipei to Narita

Narita to Taipei

Taipei to Yangon

CI-7916 MON/TUE/

WED/THU/

SAT

RGN TPE 10:45 16:15 CI-
CI-108 TUE/WED/

THU/SAT

TPE NRT 01:55 06:15 CI-7915 MON/TUE/

WED/THU/

SAT

TPE RGN 07:00 09:45

Air China(CA)

China Airlines(CI) 3
Air China(CA) 2
Air China(CA) 3
Yangon to Beijing/Kunming Kunming/Beijing to Yangon
CA-906 MON/WED/

FRI/SUN

RGN PEK 23:50 05:50 CA-415 Daily KMG RGN 11:10 11:30
CA-416 Daily RGN KMG 12:30 16:00 CA-905 MON/WED/

FRI/SUN

PEK RGN 19:30 22:50

Vietnam Airlines(VN)

Vietnam Airlines(VN) 1
Vietnam Airlines(VN) 2
Vietnam Airlines(VN) 3
Yangon to Hanoi

Hanoi to Narita/Nagoya/Kansai

Kansai/Nagoya/Narita to Hanoi

Hanoi to Yangon

VN-956 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

RGN HAN 19:10 21:30 VN-331 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

KIX HAN 10:30 13:25
VN-310 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

HAN NRT 00:50 07:35 VN-347 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

NGO HAN 10:30 13:40
VN-346 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

HAN NGO 00:15 06:55 VN-311 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

NRT HAN 10:00 13:25
VN-330 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

HAN KIX 00:20 06:40 VN-957 MON/WED/F

RI/SAT/SUN

HAN RGN 16:50 18:10

JET Star (3K)

JET Star (3K) 1
JET Star (3K) 2
JET Star (3K) 3
Yangon to Singapore Singapore to Yangon
3K-584 TUE,W

ED,FRI

RGN SIN 19:20 23:55 3K-583 TUE,W

ED,FRI

SIN RGN 17:15 18:40
3K-582 Daily RGN SIN 11:45 16:20 3K-581 Daily SIN RGN 09:10 10:40

Tiger Air (TR)

Tiger Air (TR) 1
Tiger Air (TR) 2
Tiger Air (TR) 3
Yangon to Singapore Singapore to Yangon
TR-2823 Daily RGN SIN 09:45 14:20 TR-2822 Daily SIN RGN 07:20 08:45

Myanmar National Airlines (UB)

Myanmar National Airlines (UB) 1
Myanmar National Airlines (UB) 2
Myanmar National Airlines (UB) 3
Yangon to Bangkok/Singapore/Hongkong Hongkong/Singapore/Bangkok to Yangon
UB-019 Daily RGN BKK 06:30 08:00 UB-8028 FRI HKG RGN 13:55 15:35
UB-017 Daily RGN BKK 17:50 19:20 UB-8028 MON,WED,

SUN

HKG RGN 14:50 16:30
UB -001 Daily RGN SIN 07:30 12:00 UB-8028 MON,WED,

FRI,SUN

HKG RGN 15:15 16:55
UB-8027 FRI RGN HKG 07:55 12:25 UB-002 Daily SIN RGN 13:15 14:45
UB-8027 MON,WED,

FRI,SUN

RGN HKG 09:45 14:15 UB-018 Daily BKK RGN 20:20 20:50
UB-8027 MON,WED,

SUN

RGN HKG 14:50 16:30 UB-020 Daily BKK RGN 09:15 09:45

Dragon Airlines (KA)

Dragon Airlines (KA) 1
Dragon Airlines (KA) 2
Dragon Airlines (KA) 3
Yangon to Hongkong Hongkong to Yangon
KA-251 Daily RGN HKG 01:10 05:45 KA-250 MON,WED,

FRI,SUN

HKG RGN 21:45 23:30
KA-251 SAT RGN HKG 02:30 06:50 KA-252 TUE,THU,

SAT

HKG RGN 22:20 00:15

Air Asia (FD)

Air Asia (FD) 1
Air Asia (FD) 2
Air Asia (FD) 3
Yangon/Mandalay to Don Maung Yangon to Kuala Lumpur
FD-252 Daily RGN DMK 08:30 10:15 AK-505 Daily RGN KUL 08:30 12:45
FD-256 Daily RGN DMK 12:50 14:40 AK-503 Daily RGN KUL 19:05 23:30
FD-254 Daily RGN DMK 17:35 19:25
FD-258 Daily RGN DMK 21:30 23:15
FD-245 Daily MDL DMK 12:50 15:15
Don Maung to Yangon/Mandalay Kuala Lumpur to Yangon
FD-251 Daily DMK RGN 07:15 08:00 AK-504 SAT KUL RGN 06:55 08:00
FD-255 Daily DMK RGN 11:35 12:20 AK-502 Daily KUL RGN 17:20 18:25
FD-253 Daily DMK RGN 16:20 17:05
FD-257 Daily DMK RGN 20:15 20:55
FD-244 Daily DMK MDL 10:55 12:20

Nok Air (DD)

Nok Air (DD) 1
Nok Air (DD) 2
Nok Air (DD) 3
Yangon to Don Maung Don Maung to Yangon
DD-4231 Daily RGN DMK 08:00 09:45 DD-4234 Daily DMK RGN 10:30 11:15
DD-4235 Daily RGN DMK 12:00 13:45 DD-4234 Daily DMK RGN 06:30 07:15
DD-4239 Daily RGN DMK 21:00 22:55 DD-4238 Daily DMK RGN 19:25 20:15

Korea Air (KE)

Korea Air (KE) 1
Korea Air (KE) 2
Korea Air (KE) 3
Yangon to Incheon Incheon to Yangon
KE-472 Daily RGN ICN 23:45 07:35 KE-471 Daily ICN RGN 18:30 22:30

Chin Eastern (MU)

Chin Eastern (MU) 1
Chin Eastern (MU) 2
Chin Eastern (MU) 3
Yangon to Kunming Kunming to Yangon
MU-2032 MON,TUE,

THU,FRI,

SAT,SUN

RGN KMG 15:20 18:35 MU-2011 WED KMG RGN 08:05 11:50
MU-2012 WED RGN KMG 12:40 19:15 MU-2031 MON,TUE,

THU,FRI,

SAT,SUN

KMG RGN 13:45 14:30